Stomatologia mikroskopowa, stwarza ogromne możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Niewidoczne gołym okiem struktury stają się dostrzegalne. Pominięcie ich zmniejsza szansę lub uniemożliwia leczenie. W szczególnie trudnych przypadkach powikłań endodontycznych, takich jak złamanie narzędzia w kanale, perforacje, pęknięcia, resorpcje, mikroskop jest niezbędny. Również w leczeniu próchnicy możliwa jest precyzyjna ocena jakości wypełnień, preparacja ubytku tylko w koniecznym zakresie, wczesne wykrywanie próchnicy. W chirurgii zastosowanie powiększenia zmniejsza zasięg zabiegu, dzięki czemu gojenie jest szybsze, a dyskomfort pacjenta mniejszy.

W protetyce mikroskop pozwala dokładnie określić stan istniejących uzupełnień (szczeliny, pęknięcia) oraz precyzyjnie przygotować zęby do planowanych prac. Już na etapie laboratoryjnym, możliwa jest ocena wykonywanej konstrukcji, co umożliwia uniknięcie niedokładności na etapie końcowym.

Stomatologia mikroskopowa i precyzja przeprowadzonego leczenia, jest jedym z decydujących czynników warunkujących sukces terapeutyczny.

Dzięki stomatologii mikroskopowej można znacząco zminimalizować ryzyko powikłań oraz skrócić czas leczenia. W Polsce stomatologia mikroskopowa to wciąż rozwijająca się specjalizacja. Powiększenie pola operacyjnego w leczeniu kanałowym ma olbrzymie znaczenie dla precyzji i efektów końcowych. Odsłoniętych kanałów korzeniowych niemal nie widać gołym okiem. Zastosowanie sprzętu powiększającego ułatwia, podnosi jakość i skraca czas leczenia endodontycznego.

Dzięki zastosowaniu mikroskopu stomatolog może:

  • szybciej zlokalizować kanały korzeniowe, bardziej precyzyjnie je oczyścić, a następnie wypełnić,
  • przeprowadzać zabiegi bez naruszania kości czy struktury korzeni,
  • udrażniać wąskie lub zamknięte kanały korzeniowe,
  • dokładnie usunąć z kanału korzeniowego fragmentu złamanego narzędzia, resztek wypełnień i innych materiałów stomatologicznych,
  • w niektórych przypadkach wyeliminować konieczność wykonania zdjęcia RTG.

Oczywiście stomatologia mikroskopowa to nie tylko endodoncja. Stomatolog może wykorzystać mikroskop na przykład do bardzo precyzyjnego przygotowania zębów pacjenta pod leczenie protetyczne lub estetyczne. Ponadto w dużym powiększeniu można znacznie szybciej zlokalizować początkowe zmiany próchnicowe, zwłaszcza na powierzchniach stycznych zębów.

Mikroskop znacząco ułatwia przeprowadzanie zabiegów z kręgu tzw. mikrochirurgii stomatologicznej. Dzięki tym procedurom udaje się zachować zęby, które skazane byłyby na ekstrakcję. Do zabiegów mikrochirurgicznych zalicza się m.in.: resekcja wierzchołka korzeniowego, polegająca na odcięciu wierzchołka korzenia dotkniętego zmianami zapalnymi. Podczas zabiegu stomatolog nacina śluzówkę w okolicy wierzchołka, wycina płat śluzówkowo-okostny i odcina wierzchołek korzenia wraz ze zmianami chorobowymi.